+420 732 194 280, +420 732 194 260  sluzby@palominovm.cz
Pomocné ruce pro váš domov, firmu, zahradu i dům
Služba

Náhradní plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinni zaměstnávat nejméně 4% osob se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků (povinný podíl). Za každého pracovníka, o kterého nesplní výše uvedenou zákonnou povinnost, musí odebrat výrobky a služby ve výši sedminásobku průměrné mzdy (v 1. čtvrtletí 2014 – 186.045 Kč) od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením.

 Pokud tuto povinnost zaměstnavatel nesplní, musí za každého pracovníka odvést do státního rozpočtu dva a půl násobek průměrné mzdy (v 1. čtvrtletí 2014 – 62.015 Kč).

Sociální podnik PALOMINO zaměstnává více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku obsaženou v paragrafu 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, proto si veškeré naše faktury za naše služby můžete započítat do náhradního plnění. 

PODPORUJÍ NÁS